Loonadministratie.

 

Een correcte loonadministratie is de basis voor tevreden werknemers. Bij salarisadministratie moet u rekening houden met uw eventuele CAO. Verder met een veelheid van andere regels en wetten, die steeds aan verandering onderhevig zijn. Wij monitoren deze verplichtingen voor u en passen ze toe, zodra ze in werking treden. Wij kunnen de loonadministratie van u overnemen op basis van de door u verstrekte informatie. Het aantal werknemers speelt voor ons geen rol. We hebben goede ervaringen met vele soorten loonadministratie en door de korte lijnen weten wij een goede communicatie te garanderen. 

 

 

Loonadministratie houdt het volgende in;

  • het verzorgen van de loonstroken voor u en uw medewerkers.
  • het doen van de aangifte loonheffing. 
  • het doen van de eventuele meldingen richting pensioenfondsen. 
  • het verzorgen van ziekmeldingen van uw medewerkers.
  • het maken van een loonkostenberekening.
  • het verwerken of aanleveren van een loonjournaalpost voor uw administratie.
  • het beantwoorden van uw vragen over arbeidscontracten en/of ontslagaanvragen. 

 

"Wenst u een zorgvuldig bijgehouden loonadministratie? Met de meest actuele informatie en wijzigingen? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij werken met een klein slagvaardig team aan een groot resultaat. Een resultaat waarbij tevredenheid voor u en uw medewerkers centraal staat."